Miesięczne archiwum: Luty 2013

Aktualności

Witamy na stronie projektu InfoGeoLog: Informatyka – Geoinformacja – Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców realizowanego na Uniwersytecie Łódzkim.

 Szkolenia Interpersonalne i zajęcia ze specjalistycznego jęz. angielskiego

Szkolenia rozpoczynają się 21 lutego. Harmonogram szkoleń i zajęć z jęz. angielskiego przesłaliśmy Państwu pocztą elektroniczną. Przypominamy, że udział  w szkoleniach jest obowiązkowy.

Specialized modules schedule for INFA II students is available: infogeolog-modules-summer2013.14

Zachęcamy Państwa do śledzenia aktualności z Wydziału Matematyki i Informatyki na Facebooku:

https://www.facebook.com/pages/Wydzia%C5%82-Matematyki-i-Informatyki-profil-oficjalny/150055621731228

W ramach projektu w 2013 roku uruchomione zostały następujące kierunki studiów:

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj na stronę interesującego Cię kierunku.

Proponujemy:

 • Atrakcyjne kierunki bezpłatnych studiów – Informatyka w języku angielskim, Technologie informatyczne w logistyce, Geoinformacja
 • Programy przygotowane we współpracy z pracodawcami
 • Płatne praktyki dla wszystkich i płatne staże (również zagraniczne) dla najlepszych 
 • Kształcenie umiejętności interpersonalnych
 • Doskonalenie dwóch języków obcych
 • Interdyscyplinarne projekty
 • Wykładowcy akademiccy i praktycy

Projekt realizują wspólnie:

 • Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ,
 • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ,
 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ,
 • Wydział Nauk Geograficznych UŁ,
 • Wydział Matematyki i Informatyki UŁ (biuro projektu),
 • Wydział Zarządzania UŁ.

 

Projekt realizowany jest w ramach konkursu 1/POKL/4.3/2012 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.3 Priorytet IV PO KL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020.