Planowana wymiana urządzeń sieciowych – PRZERWY W DOSTĘPIE DO INTERNETU

W dniach 15–16 marca 2014 r. planowana jest wymiana głównych urządzeń brzegowych obsługujących sieć uniwersytecką oraz dostęp do Internetu.

Rozpoczęcie prac planowane jest na godzinę 9.00 w dniu 15 marca. W czasie prac wystąpią przerwy w dostępie do Internetu dla użytkowników.

Operatorzy Sieci Komputerowej
Centrum Informatyki UŁ