OGŁOSZENIE

Biuro projektu InfoGeoLog: Informatyka – Geoinformacja – Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców realizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.3 PO KL i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje

praktyków w zakresie geoinformacji 

do przeprowadzenia zajęć terenowych w języku polskim dla studentów studiów I stopnia  na kierunku geoinformacja w zakresie tematycznym odpowiadającym profilowi firmy.

Od osób aplikujących oczekujemy doświadczenia w dziedzinie geoinformacji lub dziedzin pokrewnych w zakresie obejmującym wybrany obszar wiedzy oraz zatrudnienia w firmie lub przynależności do instytucji praktycznie związanej z geoinformacją. Szczególnie zainteresowani jesteśmy następującą tematyką: geodezja, praktyczne pozyskiwanie danych geodezyjnych w terenie, profilowanie powierzchni terenu, terenoznawstwo.

Realizator projektu oferuje wynagrodzenie w oparciu o umowę o dzieło. Oczekiwany termin przeprowadzenia zajęć  to  maj 2015 r. i październik 2015 r. .

Osoby zainteresowane prosimy o propozycję zajęć (zakres tematyczny, liczba godzin) oraz CV i kontakt z Biurem Projektu:

dr Marcin Jaskulski (Wydział Nauk Geograficznych UŁ, ul. St. Kopcińskiego 31, Łódź, 90-142,  pok. 217 tel. 42 635 45 68, jaskul@geo.uni.lodz.pl do dnia 20 maja 2015 roku.