Infa I st

Informatyka w języku angielskim, studia I stopnia

Studia Informatyka w języku angielskim I stopnia mają na celu wykształcenie specjalistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności z podstawowych dziedzin informatyki i przygotowanych do pracy przy implementacji złożonych systemów informatycznych.
Studenci kształceni będą w zakresie

  • technologii informatycznych (algorytmika, programowanie, bazy danych, systemy i sieci komputerowe, technologie internetowe),
  • umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalającego na niestandardowe podejście do rozwiązywania praktycznych problemów,
  • umiejętność samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych.

Program studiów obejmuje realizację własnych projektów oraz współpracę z pozostałymi kierunkami realizowanymi w projekcie. Program kształcenia został opracowany we współpracy z przedstawicielami branży IT.

 

Program kształcenia: pobierz_plik.pdf

Bliższych informacji udziela:

Wioleta Hencz

wioleta.bernacka@math.uni.lodz.pl

tel. +48 42 635 59 25