Geoinformacja

Opis kierunku studiów

Problematyka metodologiczna geoinformacji obejmuje dwa główne obszary nauki geograficzny i matematyczno-informatyczny. Z jednej strony jest to novum, gdyż informatyka byłą obecna w naukach geograficznych jedynie jako narzędzie badawcze. Z drugiej strony jest to powrót do tradycji nauczania geografii, która przez wiele lat funkcjonowała wspólnie z matematyką na wydziałach matematyczno-przyrodniczych.

Aktualne potrzeby współczesnego świata, jego rozwój opiera się w dużej mierze na innowacyjnych rozwiązaniach interdyscyplinarnych. Geoinformację można zaliczyć do jednego z nich, gdyż łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także częściowo ścisłych i społecznych. Opis współczesnego świata w ujęciu przestrzennym wymaga kompleksowego spojrzenia na człowieka i przyrodę. Z tego powodu w przedmiotach studiów znajdują się zagadnienia związane nie tylko z zarządzaniem informacją geograficzną ale również opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem, z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych. Program studiów jest zintegrowany pod względem merytorycznym. W pierwszych roku kształcenia wprowadza studenta w zagadnienia ogólnoakademickie niezbędne do dalszej edukacji takie jak: ekonomia, socjologia, oraz podstawy przedmiotów kierunkowych m. in. takie jak: geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna, kartografia, teledetekcja, topografia, geodezja, oprogramowanie użytkowe, matematyka, statystyka. Równolegle wprowadzane są przedmioty kierunkowe: geoinformacja, ekofizjografia, topograficzne bazy danych, analiza matematyczna, systemy operacyjne, cyfrowe przetwarzanie obrazów i inne.

Na kolejnym roku program studiów wprowadzone są przedmioty ogólne takie jak język obcy i wychowanie fizyczne oraz kierunkowe. Przedmioty kierunkowe mają coraz większy zakres i pogrupowane są w moduły. Równolegle z nimi występują przedmioty spajające wiedzę i umiejętności studentów, takie jak proste analizy przestrzenne i modelowanie.

Na ostatnim roku studiów program obejmuje seminarium dyplomowe oraz przedmioty związane z aspektami prawnymi informacji przestrzennej takimi jak dyrektywa UE INSPIRE,  oraz projekt grupowy – budowa systemu informacji turystycznej, a także szereg przedmiotów do wyboru, na których student pogłębia wiedzę w wybranych przez siebie zagadnieniach. Z racji specyfiki studiów realizowanych na dwóch wydziałach, student ma możliwość wyboru rozwijania się zarówno w geograficznym jak i matematyczno-informatycznym kierunku zainteresowań, ponadto ma możliwość dodatkowych zajęć na pozostałych kierunkach realizowanych w projekcie. Student ma obowiązek odbycia praktyk w instytucjach, w których wykorzystywane są Systemy Informacji Geograficznej.

Program kształcenia: infogeolog-geoinformacja
Modyfikacja siatki zajęć: infogeolog-geoinformacja-zmiany-siatek


Jedna myśl nt. „Geoinformacja

  1. Pingback: Witamy na stronie projektu |

Możliwość komentowania jest wyłączona.