TI w logistyce

Uwaga Studenci!

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W LOGISTYCE studia I stopnia

Jest to międzywydziałowy kierunek, realizowany w ramach projektu InfoGeoLog współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 4,5 mln złotych przeznaczono między innymi na:

 • nowoczesne pracownie komputerowe
 • najnowsze oprogramowania
 • najlepsze książki przeznaczone dla studentów i do wyposażenia biblioteki

Główne zalety:

 • zajęcia z profesorami z zagranicy oraz praktykami z przedsiębiorstw logistycznych
 • płatne praktyki i staże,
 • zajęcia z osobami pracującymi w przedsiębiorstwach logistycznych,wykłady z przedsiębiorczości z pracodawcami i specjalistami w zakresie przedsiębiorczości, które będą obejmowały min. otwieranie i prowadzenie działalności gospodarczej, tworzenie biznes planu
 • Business English w połączeniu z kontaktem z tym językiem na zajęciach pozwoli na jego bardzo dobre opanowanie na studiach i zwiększą Państwa atrakcyjność na rynku pracy
 • zajęcia z dodatkowego języka obcego: do wyboru lektorat z języka niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego

Jest to kierunek, gdzie duży nacisk został położony na zagadnienia i problemy związane z rzeczywistymi potrzebami i wymaganiami przedsiębiorstw i instytucji, które uczestniczyły w jego przygotowaniu.

Główny program kierunku ma się koncentrować wokół: ekonomii, zarządzania, finansów oraz zastosowania proekologicznych technologii i systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych w logistyce.

Bardzo ciekawym, a zarazem zupełnie nowym elementem jest poruszenie aspektów transportu i gospodarki magazynowej z naciskiem na automatykę i robotykę oraz nowe technologie.

1. Opis kierunku:

Program studiów Technologie Informacyjne w Logistyce został opracowany w oparciu o rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstw i instytucji, w których mogą zostać zatrudnieni absolwenci. Uwzględniono w nim nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii wykorzystywanych w logistyce co zapewnia unikalny charakter tego kierunku. Studenci kształceni będą w zakresie:

 • ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości,
 • nowoczesnych rozwiązań w transporcie krajowymi i międzynarodowym,
 • gospodarki magazynowej, z naciskiem na automatykę, robotykę i inne nowoczesne technologie,
 • telekomunikacji i informatycznych systemów wykorzystywanych w logistyce,
 • zastosowania proekologicznych technologii transportowych, stosowanych w magazynach, opakowaniach i logistyce zwrotnej.

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczoną kadrę akademicką UŁ oraz praktyków z kraju i zagranicy.

2. Cele kształcenia:

Celem studiów jest kształcenie specjalistów zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy – przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, operatorów świadczących usługi transportu i magazynowania, a także szeroko pojętego sektora usług publicznych w zakresie obsługi procesów logistycznych (obsługa klienta, zakupy, zarządzanie zapasami, magazynowanie, spedycja). Absolwenci studiów będą posiadać wiedzę na temat obecnie stosowanych technologii informatycznych i będą potrafili wykorzystać ją do usprawniania i optymalizowania procesów logistycznych, związanych z przepływem towarów (surowców, materiałów, wyrobów gotowych), materiałów i informacji.

Specjalność dostarcza studentom kompleksowej wiedzy o działaniu i możliwościach efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych w logistyce. Program kierunku pozwala studentowi nabyć umiejętności najbardziej przydatnych w praktyce, związanych z:

 • zasadami planowania, organizowania i kontrolowania procesów logistycznych;
 • różnorodnymi instrumentami wykorzystywanymi w procesach zakupu, organizacji produkcji, magazynowaniu, transporcie, obsługi klienta;
 • najnowszymi metodami optymalizacji decyzji logistycznych, jak np. ilości zapasów, lokalizacji źródeł zakupu;
 • automatyką w procesach logistycznych.

Absolwent posiada umiejętność doboru i odpowiedniego wykorzystania narzędzi informatycznych do budowy modeli analitycznych i analizy predykcyjnej oraz  sprawnie posługuje się narzędziami informatycznymi w celu rozwiązania konkretnych problemów w logistyce. Potrafi modelować i optymalizować procesy realizowane w łańcuchu dostaw z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi ilościowych oraz jakościowych, dostępnych jako osobne oprogramowanie specjalistyczne, funkcjonalności w systemach klasy ERP  lub w narzędziach ogólnodostępnych np. arkuszu kalkulacyjnym.

3.Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

4. Możliwość zatrudnienia i kontynuacji kształcenia absolwenta:

Rozwijająca się infrastruktura regionu łódzkiego oczekuje wysoko wyspecjalizowanych pracowników przygotowanych do pełnienia kluczowych zadań związanych z obsługą procesów w łańcuchu logistycznym. Każda współczesna organizacja zajmująca się logistyką powinna być wyposażona w narzędzia informatyczne, bo tylko przy ich użyciu jest w stanie w pełni wykorzystywać wszystkie możliwości jakie podsuwa współczesna koncepcja logistyki. Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z wykorzystaniem systemów i narzędzi informatycznych w podmiotach gospodarczych, w których zaimplementowane są procesy logistyczne.

Docelowym rynkiem pracy absolwentów kierunku pierwszego stopnia są stanowiska średniego szczebla.

Absolwenci mogą być zatrudniani m.in. na stanowiskach: specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu; specjalista do spraw sprzedaży; agent do spraw zakupów; zaopatrzeniowiec; pracownik działu logistyki; spedytor i specjaliści ds. zarządzania magazynem.

Program Kształcenia

Plan studiów

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Fryczak

tel. 42 635 50 53, e-mail: afryczak@uni.lodz.pl